Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo Profex Piotr Wydmański z siedzibą w Gaju ul. Widokowa 14, wpisane do rejestru przedsiębiorstw, NIP: 6792433969, REGON: 356293897
Możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mail: odo[a]stalco-profex.pl; telefon: +48122761067, lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 

Poniżej udostępniamy linki do dokumentów:
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych [Plik]
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych [Plik]

 

W przypadku wyrażenia zgody [Plik], prosimy o odesłanie podpisanego skanu dokumentu na adres mailowy odo[a]stalco-profex.pl lub na adres naszej siedziby.

Oferujemy produkty marki

Kontakt z nami

PROFEX
Głogoczów 784

32-444 GŁOGOCZÓW 

 

 

biuro@stalco-profex.pl

 

tel: +48 122761067
tel: +48 690916959